Pizza Bianca Brocolli

1,7
so smotanou, mozzarellou, dusenou šunkou, nivou a brokolicou
400 g
6,90 €